Wie – Contact ?

LuKiArt vzw staat voor Latems KinderKunst-Atelier vzw

LuKiArt Kunst op maat van het zieke kind
is ons goede doel, getuigenissen vind je hier

LuKiArt vzw is erkende cultuurpartner voor een Cultuurkuur op je school, contacteer ons via email.

Wij willen kinderen laten proeven van kunst door kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met allerlei (beeldende) disciplines. Door kinderen op een actieve manier kunst te laten beoefenen.  Wij willen kinderen zo een unieke ervaring aanbieden, zonder  teken- of schilderles  te willen geven.

“It took me four years to paint like Raphael, but a lifetime to paint like a child.” (Pablo Picasso)

“Bij LuKiArt zit verandering in onze genen, we bieden kinderen een omgeving waar ze zich goed voelen, daardoor is onze benadering van elk kind anders, elk atelier is anders , elk idee leidt tot iets anders. Elk kind heeft er zijn plekje en hoeft dat niet iedere keer opnieuw te zoeken, waardoor er ruimte is tot creativiteit ! De corona crisis heeft ons uitgedaagd om elk probleem creatief op te lossen en niet op te geven.” (Sabine)

Iemand die onze visie deelt, is kunstenaar Koen Vanmechelen, kijk maar naar zijn interview “Cultuureducatie vanuit praktijkervaring“.

Informatie omtrent de vzw :

  • LuKiArt vzw- Ondernemingsnummer: 0553.824.072
  • onze statuten zijn te consulteren via “LuKiArtvzw-statuten

Correspondentie-adres :

  • Isabel Rogiers, bestuurder
  • Joris Allaert, bestuurder
  • Myriam De Roo, lid Algemene vergadering
  • Marleen Vermassen , bestuurder en begeleidster Opstap-Atelier en contactpersoon vrijwilligerswerking, via Mobiel:  0479 992601
  • Ann Vandorpe, lid Algemene vergadering
  • Karine De Wasch, fotografie
  • onze begeleiders (Nils Missorten, Sabine Martens, Hubert Gillis, Jane Coppin) en talrijke vrijwilligers en stagiairs van HoGent en ArteveldeHogeschool

Wie zijn we ?

Kunst hoeft niet juist te zijn. Het belangrijkste is niet het resultaat, maar wel de betrokkenheid van het kind, het creatieve proces staat bij ons centraal. Elk kind kan bij ons verdwalen in een wereld vol fantasie.

In elk kind schuilt een kunstenaar ! (“De weg zelf is je bestemming” – Confucius )

Dit willen we realiseren samen met de kinderen en geënt op de eigenheid van “Sint-Martens-Latem kunst-dorp“, …, lokale musea , verenigingen, scholen, (senioren)- verenigingen, labs waar kinderen kunnen proeven van technologie en kunst, …

Een dergelijk initiatief is uniek in de streek !

Onze bezielers zijn Isabel Rogiers, Sabine Pauwaert, Marleen Vermassen, Myriam De Roo… en misschien wil jij ook wel helpen, dit kan , van harte welkom.

Een beetje historiek: Er was eens …. , 

“Toen we in 2013 in Sint-Martens-Latem kwamen wonen, was ik wat verbaasd dat er geen voorzieningen waren, waarbij kinderen zich creatief konden uitleven. In een dorp dat door de eeuwen heen zoveel kunstenaars heeft geherbergd, was dat toch vreemd. Op de receptie voor de nieuwe bewoners kaartte ik het aan bij de bevoegde schepen, die wel oor had naar mijn verzuchting en de opstart van een kunstproject ergens wel zag zitten.  ‘De schoollokalen zijn immers beschikbaar’…’de muziekschool heeft hier ook een filiaal’…het zou allemaal niet zo moeilijk te realiseren zijn… Evenwel zoals het zo vaak gaat met politieke praatjes, bleef het bij mooie woorden… Ik ben mijn idee blijven verdedigen en dankzij mijn buurvrouw Ann kwam ik in contact met Sabine, die het concept ook genegen was. Waarom zouden we niet zèlf iets op poten zetten om kinderen met kunst te laten kennismaken?  Na enkele avonden brainstormen en gedachten uitwisselen, werd aan LuKiArt vzw vorm gegeven: een creatief atelier, waar kinderen kunnen proeven van beeldende kunst, waar gezocht wordt naar de kunstenaar in ieder kind, waar hun fantasie een echte vorm kan krijgen. ” – Isabel

“Kunst als bruggenbouwer: een intergenerationeel project waarbij kinderen en senioren van elkaar kunnen bijleren, de kans krijgen zichzelf te ontplooien met eenzelfde doel, namelijk het maken van kunst. Het WIJ-gevoel staat centraal, het gevoel dat ze samen iets bereikt hebben.” – Marleen

“In de beleving van de natuur met alle zintuigen ontstaat schoonheid.  Het proces van iets creëren uit en met materie en in speelsheid is zo intens dat het uiting van de ziel wordt en kan zijn.  Een ervaring die ik iedereen en vooral kinderen toewens met LuKiArt.” – Ann

“Met LuKiArt kunnen kinderen beeldend ‘spelen’ en experimenteren met nieuwe materialen en technieken. Om zo via de eigenschappen van deze materialen de ruimte te bieden om bij elk kind een eigen uitgesproken unieke beeldtaal  te ontdekken.” (Pascale Pettersson)

LuKiArt-bij-9